องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file สถิติการให้บริการแจ้งซ่อมไฟฟ้า ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file สถิติการให้บริการซ่อมประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file สถิติรายงานผลการรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file สถิติรายงานผลการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file สถิติการรับทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการฯ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file สถิติการรับทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file สถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1