องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.หนองขุนใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

account_box คณะผู้บริหาร
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
นายสง่า หอมแสง
รองนายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0902430249
นายสง่า หอมแสง
รองนายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0902430249
นายแช้ม อุณาศรี
รองนายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0913597652
นายแช้ม อุณาศรี
รองนายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0913597652
นายทับ ช่ออารี
เลขานุการนายกอบต.หนองใหญ่
โทร : 0870349497
นายทับ ช่ออารี
เลขานุการนายกอบต.หนองใหญ่
โทร : 0870349497
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39