องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
การประชุมการติดตามสถานการณ์ ปัญหา ผลการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวอารยา สีกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ มอบหมายให้ นายจำรัส ราชขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ เข้าร่วมการประชุมการติดตามสถานการณ์ ปัญหา ผลการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความเคลื่อนไหวในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน และแนะนำ ต้อนรับนางสาววลัยพรรณ ประเสริฐสังข์ ย้ายเข้าดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ทั้ง 13 หมู่บ้าน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
ผู้โพส : admin