messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชนตำบล[12 มีนาคม 2567]
การประชุมหารือและแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนจากการเผาอ้อยและการลงน้ำวีนัสในพื้นที่ใกล้ชุมชน[4 มีนาคม 2567]
การร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์ ปัญหา ผลการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น[8 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการตั้งด่านตรวจความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่[22 ธันวาคม 2565]
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565[8 พฤศจิกายน 2565]
การติดตามสถานการณ์ ปัญหา ผลการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด[3 พฤศจิกายน 2565]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[24 มีนาคม 2565]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชนตำบล[24 มีนาคม 2565]
อบต.หนองขุ่นใหญ่ ร่วมกับอำเภอหนองพอก ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2564[13 พฤษภาคม 2564]
อบต.หนองขุ่นใหญ่ ร่วมกับอำเภอหนองพอก ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564[13 พฤษภาคม 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ)