ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน อบต.หนองขุ่นใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง