ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง