ชื่อเรื่อง : จ้างป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง