ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสภาพรถยนต์ (รถน้ำอเนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน 81-9954 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง