ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง รื้อถอน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ บรรยายรูปขบวน พิธีเปิด พิธีปิด โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองขุ่นใหญ่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง