ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง