ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง