ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ถังต้มน้ำไฟฟ้า) จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง