ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง