ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม)นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน มกราคม 2566 (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง