ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง