ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าสแลนสีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง