ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์(กู้ชีพ กู้ภัย) หมายเลขทะเบียน บพ-7626 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง