องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
22 กุมภาพันธ์ 2567
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย : admin เปิดอ่าน : 3
6 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
6 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอเสื่อกกแปรรูปเย็บกระเป๋า บ้านดงทรายงาม ม.9 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
6 กรกฎาคม 2566
find_in_page การจัดทำฐานข้อมูลตลาด | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 41
29 มิถุนายน 2566
photo ประชาสัมพันธ์ หลักการคัดแยกขยะ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 34
27 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 34
9 พฤษภาคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 31
9 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
18 เมษายน 2566
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 38
31 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.หนองขุ่นใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
16 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 41
8 มีนาคม 2566
find_in_page แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566 https://itas.nacc.go.th/go/eit/v8joy0 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
8 มีนาคม 2566
photo แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ปี 2566 https://itas.nacc.go.th/go/iit/v8joy0 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
27 มกราคม 2566
insert_drive_file ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
2 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
1 ตุลาคม 2565
description ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
1 มีนาคม 2565
find_in_page แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/v8joy0 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 153
1 มีนาคม 2565
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 129
10 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 183
30 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ (ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 208
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2