องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.หนองขุนใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

account_box กองคลัง
นางสาวสงกรานต์ ญาณกาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสงกรานต์ ญาณกาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอรุณนี ชารีรื่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวอรุณนี ชารีรื่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวัชรินทร์ อาจศัตรู
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวัชรินทร์ อาจศัตรู
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสุดชาดา วิชัยพรม
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี
นางสุดชาดา วิชัยพรม
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวพิมพ์พิชา พวงมาลัย
ผู้ช่วย จพง. การคลัง
นางสาวพิมพ์พิชา พวงมาลัย
ผู้ช่วย จพง. การคลัง
นางสาวมลิวรรณ พิมพ์บูลย์
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
นางสาวมลิวรรณ พิมพ์บูลย์
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
นางสาวณัฐิชา ปากหวาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวณัฐิชา ปากหวาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมณีรัตน์ ภูมิภักดี
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นางสาวมณีรัตน์ ภูมิภักดี
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นางสาวธิดารัตน์ ลาดหนองขุ่น
คนงานทั่วไป
นางสาวธิดารัตน์ ลาดหนองขุ่น
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66