องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายสาคร โคตรฉวะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0628139117
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายชานนท์ บุตรโรจน์
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
โทร : 0860146314
นายกันท์ ลาดหนองขุ่น
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 0986837746
นายสุริยา ลาพัง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0968247408
นางสาวรินลดา ประทุมชัย
คนงานทั่วไป
โทร : 0802457680