messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 2024
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ปี 2024 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
QR CODE

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2024
ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบ (ITAS) เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ปี 2024
QR CODE