องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สมาชิกสภา
นายบันเทิง ไชยโส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 065 341 3383
นายสนั่่น เกื้อหนองขุ่น
รองประธานสภา อบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 095 215 9251
นายสากล แสงศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 094 308 6716
นายวิรุฒิ เชื้ออุ่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
โทร : 099 047 5904
นายอุทัย วันธิกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
โทร : 098 869 6703
นายประวัด วารีบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
โทร : 082 232 4740
นายสุพิศ จันทร์พร้อม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
โทร : 092 648 1716
นางสาวภูไทย พิมพ์รักษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
โทร : 063 346 7503
นายสุเทพ หนองหาร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
โทร : 087 082 6822
นายบุญทรง สมสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
โทร : 084 389 6119
นายประยงค์ หาระโคตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
โทร : 093 078 5850
นายสิทธิโชติ แดงภักดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
โทร : 0841435962
นายเฉลิมชัย ก้อนกลิ่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
โทร : 089 053 1414