องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.หนองขุนใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

account_box สมาชิกสภา
นายอาทิตย์ รินทร์พรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0985735951
นายอาทิตย์ รินทร์พรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0985735951
นายวีระ ชูศรีทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0811328115
นายวีระ ชูศรีทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0811328115
นายทวี ประดับเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0828432189
นายทวี ประดับเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1

โทร : 0828432189
นายวิรุฒิ เชื้ออุ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0845104168
นายวิรุฒิ เชื้ออุ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2

โทร : 0845104168
นายจันลี นิลไชย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0810501970
นายจันลี นิลไชย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2

โทร : 0810501970
นางจิราพร วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0833547874
นางจิราพร วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3

โทร : 0833547874
นายชัด อุณาศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0872234340
นายชัด อุณาศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3

โทร : 0872234340
นายเวนิช ศรีเนตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0872287323
นายเวนิช ศรีเนตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4

โทร : 0872287323
นางจรรยา ใคร่นุ่นภา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0852493919
นางจรรยา ใคร่นุ่นภา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5

โทร : 0852493919
นางสมบัติ พันวารี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0862356395
นางสมบัติ พันวารี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6

โทร : 0862356395
นายบุญเกิด เนินแสง
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0810568124
นายบุญเกิด เนินแสง
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6

โทร : 0810568124
นายประหยัด เย็นวัฒนา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0927759193
นายประหยัด เย็นวัฒนา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 7

โทร : 0927759193
นายเรืองศิลป์ ทัศน์ศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0621419805
นายเรืองศิลป์ ทัศน์ศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8

โทร : 0621419805
นายสมบัติ จตุรงค์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0845138603
นายสมบัติ จตุรงค์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8

โทร : 0845138603
นางสุวนีย์ ไทนาทม
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0821220264
นางสุวนีย์ ไทนาทม
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9

โทร : 0821220264
นายประยงค์ หาระโคตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0801763451
นายประยงค์ หาระโคตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 10

โทร : 0801763451
นางมัทนา ปิ่นประไมย์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0849557137
นางมัทนา ปิ่นประไมย์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10

โทร : 0849557137
นายสมัคร บุตรใสย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0862333143
นายสมัคร บุตรใสย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11

โทร : 0862333143
นายศรัณยู พิมพ์ภู
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0833478930
นายศรัณยู พิมพ์ภู
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11

โทร : 0833478930
นายพรศักดิ์ วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0895704702
นายพรศักดิ์ วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 12

โทร : 0895704702
นายเฉลิมชัย ก้อนกลิ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0913544139
นายเฉลิมชัย ก้อนกลิ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13

โทร : 0913544139
นายอุดม รอบดูดี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0890531419
นายอุดม รอบดูดี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13

โทร : 0890531419
นายจิรภัทร พิริยธาดา
เลขานุการสภาอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0909808289
นายจิรภัทร พิริยธาดา
เลขานุการสภาอบต.หนองขุ่นใหญ่

โทร : 0909808289
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47