องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.หนองขุนใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210


account_box สมาชิกสภา
นายอาทิตย์ รินทร์พรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
นายอาทิตย์ รินทร์พรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
นายวีระ ชูศรีทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
นายวีระ ชูศรีทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
นายทวี ประดับเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑
นายทวี ประดับเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑
นายวิรุฒิ เชื้ออุ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒
นายวิรุฒิ เชื้ออุ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒
นายจันลี นิลไชย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒
นายจันลี นิลไชย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒
นางจิราพร วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๓
นางจิราพร วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๓
นายชัด อุณาศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๓
นายชัด อุณาศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๓
นายเวนิช ศรีเนตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๔
นายเวนิช ศรีเนตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๔
นางจรรยา ใคร่นุ่นภา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๕
นางจรรยา ใคร่นุ่นภา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๕
นางสมบัติ พันวารี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖
นางสมบัติ พันวารี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖
นายบุญเกิด เนินแสง
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖
นายบุญเกิด เนินแสง
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖
นายจักรี อาศัยสงฆ์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๗
นายจักรี อาศัยสงฆ์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๗
นายประหยัด เย็นวัฒนา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๗
นายประหยัด เย็นวัฒนา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๗
นายเรืองศิลป์ ทัศน์ศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๘
นายเรืองศิลป์ ทัศน์ศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๘
นายสมบัติ จตุรงค์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๘
นายสมบัติ จตุรงค์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๘
นางสุวนีย์ ไทนาทม
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๙
นางสุวนีย์ ไทนาทม
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๙
นายประยงค์ หาระโคตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๐
นายประยงค์ หาระโคตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๐
นายสมัคร บุตรใสย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๑
นายสมัคร บุตรใสย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๑
นายศรัณยู พิมพ์ภู
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๑
นายศรัณยู พิมพ์ภู
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๑
นายพรศักดิ์ วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๒
นายพรศักดิ์ วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๒
นายเฉลิมชัย ก้อนกลิ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๓
นายเฉลิมชัย ก้อนกลิ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๓
นายอุดม รอบดูดี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๓
นายอุดม รอบดูดี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๓
นายจิรภัทร พิริยธาดา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
นายจิรภัทร พิริยธาดา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 139
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 2,417
เดือนที่แล้ว 5,566
ทั้งหมด 25,133