องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.หนองขุนใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

account_box สำนักปลัด
นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวพิศวาส เกื้อหนองขุ่น
นิติกร ชำนาญการ
นางสาวพิศวาส เกื้อหนองขุ่น
นิติกร ชำนาญการ
นางจุฑาทิพ ศรีโคตร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางจุฑาทิพ ศรีโคตร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวปราณี วิเชียรดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปราณี วิเชียรดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวฐิติรัตน์ หล่อวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวฐิติรัตน์ หล่อวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
จ่าเอกวีระ สระหนองจอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าเอกวีระ สระหนองจอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายส่วน โคตุเคน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายส่วน โคตุเคน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายศักดา ไชยโส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศักดา ไชยโส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางทิพวรรณ มีหนองใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางทิพวรรณ มีหนองใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเพ็ญประภา กรินรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นางสาวเพ็ญประภา กรินรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นายไพรวัลย์ ประชาโรจน์
คนงานทั่วไป
นายไพรวัลย์ ประชาโรจน์
คนงานทั่วไป
นายชัยยา ลาดหนองขุ่น
นักการภารโรง
นายชัยยา ลาดหนองขุ่น
นักการภารโรง
นายภูดินันท์ พันชาติ
พนักงานดับเพลิง
นายภูดินันท์ พันชาติ
พนักงานดับเพลิง
นายวิญญู ปิ่นประไมย์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายวิญญู ปิ่นประไมย์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายบุญมี เนินภู
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายบุญมี เนินภู
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองสม
คนงานทั่วไป
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองสม
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137