องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.2566 (ITA) [27 มกราคม 2566]
สีสันบุญบั้งไฟตำบลหนองขู่นใหญ่ [19 มิถุนายน 2565]
ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ออกซ่อมแซมประปา ไฟฟ้าส่องสว่างตามชุมชนที่แจ้งความเดือนร้อน [13 มิถุนายน 2565]
โครงการจิตอาสา [11 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ [5 พฤษภาคม 2565]
พิธีสักการะและบวงสรวงศาลพระภูมิประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ [5 พฤษภาคม 2565]
โครงการประชุม สัมมนา อปท.สัญจร อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 [20 เมษายน 2565]
โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [20 เมษายน 2565]
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา [8 เมษายน 2565]
1 เม.ย.65 งานป้องกันฯ อบต.หนองขุ่นใหญ่ ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านผู้ป่วย . ม.4,5,6,8,9 [1 เมษายน 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 30 รายการ)