messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567[15 มีนาคม 2567]
โครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2567[12 มีนาคม 2567]
กีฬาหนองขุ่นใหญ่เกมส์ ประจำปี 2567 [4 มีนาคม 2567]
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด ภายใต้กิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[13 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[12 มกราคม 2567]
ประชาสัมพันธ์???? ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566[14 พฤศจิกายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ ???? ????งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖???? ⭐การประกวดนางนพมาศ ⭐[14 พฤศจิกายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ ???? ????งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖???? ⭐การประกวดกระทงสวยงาม⭐[14 พฤศจิกายน 2566]
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[24 ตุลาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566[24 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 62 รายการ)