องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.หนองขุนใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิทยา รังใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิทยา รังใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวศุภรา เกื้อหนองขุ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวศุภรา เกื้อหนองขุ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางทัศนีย์ ขัติยนนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทัศนีย์ ขัติยนนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสมพร แสงสว่าง
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านหนองขุ่น
นางสาวสมพร แสงสว่าง
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านหนองขุ่น
นางปิยภร พรรคพล
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านดงบัง
นางปิยภร พรรคพล
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านดงบัง
นางปัญณะสี ไชยโส
ครูคศ.1
นางปัญณะสี ไชยโส
ครูคศ.1
นางเสาวณี ตันสุ
ครูคศ.1
นางเสาวณี ตันสุ
ครูคศ.1
นางสาวอำพร นามิสา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอำพร นามิสา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรณี เพล็งธัม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรณี เพล็งธัม
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84