messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มืองานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนักวิเคราะห์
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง ผ่านระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP)
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
คู่มือใช้งานระบบ e-GP poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
คู่มือการปฏิบัติงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
คู่มือการปฏิบัติงานเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1