องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด : วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวอารยา สีกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายบันเทิง ไชยโส ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา และ นางสาววลัยพรรณ ประเสริฐสังข์ ปลัด อบต. เข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและพิจารณาญัตติที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
ผู้โพส : admin