องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการประชุม สัมมนา อปท.สัญจร อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด : วันที่18 เม.ย.65นายไชยยา รังษา ท้องถิ่นอำเภอหนองพอก ดำเนิน โครงการประชุม สัมมนา อปท.สัญจร อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ณ อบต.หนองขุ่นใหญ่ ประชุม สัมมนา ติดตามการประเมินITA อปท.65 และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง อปท.ทุกแห่ง เรื่อง สนับสนุนการบริหารงานบุคคล อปท.ในการอนุญาต พนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เมื่อมีการร้องขอ
ผู้โพส : admin